Ofertes

Filtra per categoria
{{oferta.nom}}

{{oferta.descripcio}}

Emissor : {{oferta.nomUsuari}} {{oferta.cognomsUsuari}}

Número de contacte : {{oferta.num_contacte}}

{{oferta.data_creacio}}

Veure localització al mapa

Temps: {{oferta.duracio}}m

Consulta la localització de les ofertes
No es poden agafar ofertes propies.
No disposa de suficients Tokens.
No es poden agafar ofertes repetides.
Oferta acceptada correctament.